Kaavatiet

Katualueitten hoidosta vastaavat sekä kiinteistön omistaja/haltija että Alavieskan kunnan tekniset palvelut.

Yksityistiet

Alavieskassa yksityistieasioita hoitaa Tekninen lautakunta.
Alavieskan kunta avustaa kaikkien asuttujen yli 200 m pitkien teitten aurausta ja kunnossapitoa. Alle 200 m pituisille asutuille yksityisteille maksetaan vain aurausavustusta.
Myös metsäautoteille maksetaan pientä kilometrikohtaista kunnossapitoavustusta, koska niillä on myös muuta kuin metsätaloudellista käyttöä (esim. virkistyskäyttö).

Yksityistie- ja metsätieavustukset, ilmoitetaan tarvittavat tiedot TÄLLÄ lomakkeella.

Vuoden 2020 yksityistieavustukset maksetaan yksityistielain 560/2018 84§ mukaisesti kaikille niille tiekunnille, joiden ilmoitus seuraavista asioista on tullut vuoden 2020 aikana (kirjallisena sähköpostitse tai kirjeitse):

  1. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta,
  2. Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin tiedot ovat ajantasaiset sekä
  3. Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmän tiedot ovat ajantasaiset.

Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteri

Väyläviraston digiroad-palvelu

 

Alavieskan osoitekartta

Yhteystiedot

Kaavateiden kunnossapito,
yksityistieasiat
Tekninen johtaja
Ossi Laakso
044 - 5395 288
etunimi.sukunimi@alavieska.fi