Kunnanvaltuusto valitsee toimintakauden alussa lautakuntien jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Lautakunnat kokoontuvat itse päättäminään aikoina.

Kunnanhallitus on nimennyt sivistys- ja tekniseen lautakuntaan edustajansa ja varaedustajan. Kunnanjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin.

Alavieskan kunnassa 2017 - 2021 toimivat seuraavat lautakunnat:

Keskusvaalilautakunta
Sivistyslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tekninen lautakunta

Viranhaltijapäätökset

ovat nähtävillä päätöksen tehneen viranhaltijan toimistossa kuukauden viimeinen työpäivä klo 9 - 14.

Lautakuntien toiminta ja tehtävät

Esityslistat ja pöytäkirjat