Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuspalveluita perhepäivähoidosta ja päiväkodeista voi hakea ympäri vuoden. Mikäli haetaan yksityistä hoitopaikkaa, ilmoitetaan siitä varhaiskasvatuspalveluiden toimistoon.

Hakemus jätetään varhaiskasvatuspalveluiden toimistoon viimeistään neljä kuukautta tai äkillisen työllistymisen/koulutuksen vuoksi kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan.

Varhaiskasvatuspaikka myönnetään lapselle enintään esiopetuksen alkamiseen saakka. Esiopetuksen lisäksi tarvittavaa iltapäivähoitopaikkaa haetaan esiopetuksen ilmoittautumisen yhteydessä tai vähintään 2 vk ennen tarvetta. Esioppilaiden iltapäivähoito järjestetään koulun tiloissa.

Miten varhaiskasvatuspaikkaa haetaan

- varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea joko paperisella hakemuslomakkeella tai sähköisesti.
- paperisia hakemuslomakkeita saa varhaiskasvatuspalveluiden toimistosta ja kunnan internet-sivuilta. Hakemus liitteineen toimitetaan varhaiskasvatuspalveluiden toimistoon.
- sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä hakemuksen kunnalliseen varhaiskasvatukseen sekä laskea arvion asiakasmaksusta. Palvelu ei vaadi tunnistautumista.

Sähköinen asiointipalvelu

Lomakkeet varhaiskasvatuspaikan hakemista varten.

Ohjeet vanhemmille lapsen sairastuessa.

Kun olet saanut päätöksen varhaiskasvatuspaikasta

- mikäli lapsesta on maksettu kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, ilmoita hoidon alkamisesta Kelan toimistoon.
- sovi varhaiskasvatuspaikan kanssa tutustumiskäytännöistä.
- lataa TietoEdu mobiilisovellus hoitoaikojen ilmoittamista varten. Vaihtoehtoisesti voit käyttää websovellusta, joka toimii parhaiten Chrome ja Firefox selaimilla.
- hae Muksunetin käyttöoikeutta osoitteessa www.muksunetti.fi. Muksunetin toimintoja ovat esimerkiksi tiedotteet, jotka yhden kirjautumiskerran jälkeen näkyvät TietoEdu sovelluksessa. Muksunetissä tehdään myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Tulotietojen toimittaminen

Asiakasmaksun määrittämistä varten täytyy perheen tulotiedot liitteineen toimittaa päivähoitotoimistoon viimeistään hoidon aloituskuukautta seuraavan kuukauden 7 päivään mennessä.

Palvelutarpeen muuttuminen

Palvelutarpeen muutokset tehdään vähintään 3 kuukaudeksi ja tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta. Loma tms. ei ole hoitomaksun tarkistusperuste.

Kun et enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa

- ilmoita hoitopaikkaan mistä alkaen lapsesi jää pois hoidosta
- täytä kirjallinen irtisanomisilmoitus (saatavana hoitopaikasta ja toimistolta)
- voit ilmoittaa irtisanomisesta myös sähköpostilla päiväkodin johtajalle
- varhaiskasvatuspaikan voi tilapäisesti irtisanoa kesän aikana, mikäli irtisanomisaika on vähintään 4 vk
- muista ilmoittaa lapsen poisjäännistä heti, kun se on tiedossa, asiakasmaksu laskutetaan kirjalliseen irtisanomispäivään saakka vaikka viimeinen hoitopäivä olisi ollut aiemmin.

Huom! Lasten kotihoidon tukea ei voi saada ennen kuin hoitopaikka on irtisanottu (esim. kesällä yli kuukauden poissaolot).