Keltasirkun ja Peukaloisen päiväkodin ryhmiä yhdistellään 6.6.-7.8.2022 välisenä aikana. Vuorohoitoa tarvitsevat ja pääsääntöisesti alle 4- vuotiaat toimivat Peukaloisessa (Oikopolku 4) ja 5-6 -vuotiaista kootaan ryhmä Keltasirkun uudelle puolelle. Huoltajat saavat tiedon toukokuun aikana.
Keltasirkku menee kiinni kokonaan 23.6.2022 ja vain Peukaloinen on avoinna siitä eteenpäin. Ryhmien omat puhelinnumerot toimivat.
Kesäaikana hoitoa voidaan tarjota vain työn takia.

Julkaisuaika