Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu. Maksu tarkistetaan vuosittain ja aina perheen tulojen oleellisesti muuttuessa (10% muutos).

Maksuluokka määräytyy perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen ja perheen koon (=vanhemmat ja enintään neljä alle 18-vuotiasta lasta) perusteella. Muista alle 18-vuotiaista lapsista tehdään jokaisesta 144 euron lisäys maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen:

Perheen koko Tuloraja/kk Korkein maksu % Korkein maksu €
2 2 136 10,7 4 828
3 2 756 10,7 5 448
4 3 129 10,7 5 821
5 3 502 10,7 6 194
6 3 874 10,7 6 566

Hoitoaikaan suhteutettu maksu

Hoidon tarve Tunnit/kk Maksuperuste Korkein maksu
Alle 15 tuntia/vikko 1-63 h/kk 40 % 115 €
15-20 tuntia /viikko 64-86 h/kk 60 % 173 €
21-34 tuntia/viikko 87-150 h/kk 80 % 230 €
yli 35 tuntia/viikko yli 150 h/kk 100 % 288 €